feb 09, 2016

Etiske rettningslinjer

Her er Fana IL sine etiske rentingslinjer.

 
ETISK VEIVISER FOR UTØVERE:
Somutøver vier du ofte stor del av din fritid til idretten. Som idrettsutøver er det viktig at du opplever respekt, mestring, utvikling og idrettsglede.
Som en idrettsutøver er du også en viktig bidragsyter i ditt idrettsmiljø. For å utvikle et godt idrettsmiljø er det viktig å tenke gjennom at:
• Idrettsgleden er det viktigste både for deg og for andre
• Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt både overfor andre utøvere, trenere, tillitsvalgte og foreldre
• Delta i idretten fordi det er gøy – ikke fordi atandre ønsker at du skal delta
• Vis respekt for alle utøvere, både innen din egen klubb og i andre klubber
• Unnlat negativ uttalelser overfor andre utøvere, konkurrenter, trenere, dommere, funksjonærer og tillitsvalgte
• Husk at yngre utøvere ser opp til deg og tar etter deg, for å få til et godt miljø er det derfor viktig at du lærer de yngre gode holdninger
• Du tar ansvar for alle former for doping
 
ETISK VEIVISER FOR TRENERE:
Mange utøvere vier stor del av sin tid til idretten. Som trener er du
utøverens viktigste forbilde.
Treneren er den personen som legger rammen
for holdninger og verdier i laget, og din egen livsførsel og holdninger
påvirker utøvernes verdier. Med dette som utgangspunkt er det viktig at du
blir kjent med dine utøvere. Utøverne skal føle at:
• Du er en person utøveren kan stole på
• Du kan skape trygghet og tillit i idrettsmiljøet
• Du bidrar sterkt til å fremme trivsel innen idretten
• Du er ydmyk, lyttende, åpen og ærlig
• Du viser respekt, toleranse, likeverd og rettferdighet
• Du holder deg oppdatert kunnskapsmessig
• Du viser omsorg og interesse for utøvere som er skadet eller syke
• Du er åpen for samarbeid med andre aktører, både trenere og tillitsvalgte
I din rolle som trener er det viktig at du:
• Fordømmer usportslig og nedlatende opptreden
• Holder fokus på mestring fremfor prestasjoner. Med det kan du skape muligheter for utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og mestringsbehov
• Tilpasser trening og konkurranse til utøvernes alder og utviklingstrinn
• Husker at ikke alle utøvere kan/vil nå toppen, men alle utøvere kan bli bedre i idrett
• Gir positiv respons ut individuelle behov
• Overholder og respekterer idrettens regler og prosedyrer og sørg for at utøverne gjør det samme
• Viser respekt overfor dommere, tillitsmenn, andre trenere og utøvere og lær dine utøvere til å opptre med respekt
• Er oppmerksom på kulturelle forskjeller både mellom deg, utøvere og andre trenere
• Håndtere konflikter og uoverensstemmelser på en god måte
• På alle måter bidrar til at idretten er dopingfri
• Ikke misbruk din makt og autoritet
• Viser nulltoleranse for seksuell tilnærming og intim kontakt med utøvere
• Tar avstand for bruk av rusmidler i idrettsmiljøet.
 
ETISK VEIVISER FOR LEDERE OG ANSATTE:
Tillitsvalgte innen idretten legger et avgjørende grunnlag for at
Idrettsaktiviteten tilrettelegges på forsvarlig og etisk måte. Tillitsvalgte,
sammen med utøvere, trenere og foreldre/foresatte innehar de viktigste
rollemodellene innen idretten og er viktige veivisere for barn og ungdom.
Som tillitsvalgt bør du:
• Verne om idrettsorganisasjonens grunnverdier
• Sammen med trenere sørge for at idretten er dopingfri
Bidra til en åpen inkluderende idrett
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/fe8389074b70dbeff0b2f4a7b4f9a984.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/6e9601b5aa22d539b9c1d1f4f5e8b876.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/d292e2363767947ad00b1b6215cf5b07.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/44da385922824fbf5f7a9cb94b9293b0.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/15bc6045f72887a4c252440a988fbe1d.jpg
Idrettsanlegg i Fana

Kontaktinformasjon

  • Fana IL.
  • Fana Idrettslag, Slåtthaugvegen 144. 5222 Nesttun. Norway
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.