aug 24, 2016

Satsingsmodell og strategi

Les her om vår visjon, strategi og tanker for organisering av aktiviteter, samt økonomiske rammer og treningsstipend for våre eliteutøvere

Visjon

Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett for å nå elitenivå.

Gruppen skal være utviklingsorientert ved å stimulere utøverne til å oppnå mestring. Utøverne skal drive aktiviteten på sitt nivå og det skal være grupper tilgjengelig som er tilpasset utøverens ferdighetsnivå og ambisjoner.

Det skal også skapes forståelse for krav, forventninger og ambisjoner gjennom aktivitet. All aktivitet skal i størst mulig grad være kompetanse basert og tilfeldigheter minimaliseres. Det skal være kontinuitet og sammenheng på treningen fra en aldersgruppe til en annen. En "rød tråd".

Organisering sport

Fana friidrett skal ha en hovedtrener og en assisterende hovedtrener. De to funksjonene skal ha det faglige og det organisatoriske ansvar for all idrettsrelatert aktivitet i gruppens regi. De leder Faggruppen og rapporterer til styret.

Faggruppen består av hovedtrener, ass hovedtrener i tillegg til to trenere.  Pluss til enhver tid rekruttgruppens fagansvarlig. Hver aldersgruppe skal ha en fagansvarlig og hver treningsgruppe en gruppeleder. Fagansvarlig rapporterer til Hovedtrener, gruppeleder til fagansvarlig.

Trenerforum består av alle trenerne knyttet til friidrettsgruppen

Aktivitet

Rekrutt

Rekruttgruppen (7-10 år) skal ha en fellestrening i uken. 10 åringene skal også ha et tilbud om en ekstra fysisk basisøkt (lørdagstreningen) og en teknisk trening en til to ganger hver måned.

Treningen skal være friidrettsbasert og inneholde øvelsesspesifikke elementer i tillegg til generell idrettsskole trening.

Volumet på aktive barn skal til enhver tid være 100 barn fordelt på tre partier.

Fagansvarlig og gruppeledere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom godkjent medlemskap i Fana IL.

Aktiviteten generelt følger skoleruten. Flest mulig av utøverne skal i løpet av året delta i mer enn en konkurranse.

Gruppen 11-12 år

Utøverne skal ha treningstilbud på opptil fire ganger i uken. To gruppetreninger, lørdagstilbudet og tilbud om en ren teknisk trening pr uke. Sistnevnte ambulerer blant utøverne i gruppen.

Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i rekruttgruppen. Det skal være en fortsettelse av den "røde tråden" som har vært startet på nivået under.

Aktiviteten skal være øvelsesspesifikk, mens det skal puttes på nødvendige fysiske komponenter for å oppnå ønsket mestring av motoriske ferdigheter.

Volumet på aktive utøvere skal være rundt 100 aktive i aldersgruppen 11-14 år.

Fagansvarlig og gruppeledere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Fana IL.

Alle utøverne i gruppen skal delta på minst to konkurranser gjennom sesongen. Utøvere som ikke vil eller er motivert for å konkurrere eller følge den generelle progresjonen, skal ha tilbud om et tilpasset friidrettstilbud før utøveren flyttes opp i Gruppen 13-14 år. Jamfør visjonen om mulighet for et tilpasset tilbud i forhold til ferdigheter og ambisjoner.

Treningstilbudet skal generelt følge skoleruten, men det KAN tilbys treninger utover dette ved skolefri.

Gruppe 13-14 år

Utøverne skal ha treningstilbud på opptil fem ganger i uken. To gruppetreninger, lørdagstilbudet og tilbud om to rene tekniske treninger pr uke. Sistnevnte kan ambulere blant utøverne i gruppen.

Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i Gruppen 11-12 år. Det skal være en fortsettelse av den "røde tråden" som har vært startet på nivået under.

Aktiviteten skal være øvelsesspesifikk, mens det skal puttes på nødvendige fysiske komponenter for å oppnå ønsket mestring av motoriske ferdigheter og for å få større utvikling enn det som vil være å følge den biologiske aldersutvikling.

Fagansvarlig, gruppeledere og evt hjelpetrenere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Fana IL.

Treningspartiene i aldersgruppen er konkurransepartier der alle deltar jevnlig på stevner. Utøvere som ikke vil eller er motivert for å konkurrere eller følge den generelle progresjonen, skal ha tilbud om et tilpasset friidrettstilbud når utøveren flyttes opp fra Gruppen 11-12 år. Jamfør visjonen om mulighet for et tilpasset tilbud i forhold til ferdigheter og ambisjoner.

Det opprettes partier for de utøverne som vil trene friidrett, men som ikke er motivert for å konkurrere eller følge den oppsatte progresjonen. Partiet skal være utviklingsorientert; Utviklingsgruppe. Der en skal ha muligheten til å komme inn igjen på et konkurranseparti når motivasjon, ambisjon eller ferdigheter er tilbake.

Stor dynamikk mellom utviklingspartiene og konkurransepartiet. Treningstilbudet følger kalenderen og sesongen og tar ikke lang pause i skoleferier, etc.

Ungdomsgruppe

Treningen tilpasses individuelt til utøveren etter hvilke øvelser de har valgt i samråd med trenerteamet.

Treningen er øvelsesspesifikk og styres av årsplaner og periodiseringsplan. Det legges til rette for eliteforberedende trening.

Det styres etter klare målsettinger individuelt og som klubb. Det skal legges til rette for måloppnåelse. Målet er til en hver tid størst mulig deltagelse i UM og jr. NM.

Utøverne skal motiveres og veiledes til å satse på de øvelsesgruppene hvor de har best forutsetninger for å nå sitt potensiale.

Fagansvarlig, gruppeledere og evt hjelpetrenere skal være knyttet til friidrettsgruppen med en skriftlig avtale som beskriver oppgaver, mandat, og gjensidige forpliktelser, herunder godtgjøring for arbeidet.

Alle trenere skal være medlem av NIF, gjennom støttemedlemskap i Fana IL. Krav og forventninger skal klargjøres mellom klubb, trenere og utøvere og prioriteringene gjøres på bakgrunn av dette.

Kravene innebærer prioritering av trening, struktur på hverdag i henhold til skole og andre fritidsaktiviteter.

Idrettslaget skal tilføre utøverne kunnskaper om ernæring, planlegging av strukturer og adferd som skaper riktige holdninger til måloppnåelse.

Treningen følger kalenderåret og terminlisten.

Elitegruppe / seniorutøvere

Friidrettsgruppen skal ha eliteutøvere i ypperste norgeselite som tar medaljer i norske hovedmesterskap i friidrett.

Gruppen skal ha en til tre utøvere på dette nivået ut i fra økonomiske rammebetingelser.

Målet skal være at flest mulig av de som starter i yngre årsklasser skal nå dette målet. Volumet som er skissert nede er nødvendig, sammen med tilgang i starten av ungdomsårene for på sikt å klare å få kontinuitet på dette.

Treningen er individualisert og utøverne her har et personlig trenerforhold. Trenerne her skal fortrinnsvis være klubbens egne og i liten grad være hentet inn fra andre miljøer. Dog skal det være mulighet å hente inn evt. spisskompetanse til enkeltprosjekt eller til å komplettere egen kompetanse.

Definisjonen av eliteutøver er oppnåelse av kvalifikasjon for deltagelse i Hovedmesterskapet (NM-kravet).

Filosofien skal være at innslaget for betydelig økonomisk støtte skal være høyt - på bakgrunn av prioriteringen av kompetanse basert aktivitet.

Økonomiske rammer og treningsstipend eliteutøvere

Revidert av styret juni 2017.

Det skal gis trenings og konkurransebidrag til eliteutøvere som skal dekke kostnader til idrettsrelatert aktivitet som stevnedeltagelse, treningsleir, medisinsk behandling/massasje, utstyr, reisekostnader trening, tilgang til fasiliteter.

Følgende tabell legges til grunn for tildeling av støtte (KRAVMATRISEN):

Nivå 1   NM-krav
Reise, opphold og kost dekkes til NM
Støttebeløp kr 1500 til dekning av idrettsrelaterte utgifter (reise/behandling).
Konkurranse/profileringstøy.

Nivå 2   Krav innenfor europastatistikken for U18 gjelder som kvalifikasjon
Støttebeløp kr. 10 000.- til dekning av idrettsrelaterte utgifter.
Konkurranse/profileringstøy.

Nivå 3   Krav innenfor europastatistikken for U20 gjelder som kvalifikasjon
Støttebeløp kr. 20 000.- til dekning av idrettsrelaterte utgifter.
Konkurranse/profileringstøy.

Nivå 4   Krav innenfor europastatistikken for U23 gjelder som kvalifikasjon
Støttebeløp kr. 30 000.- til dekning av idrettsrelaterte utgifter.
Konkurranse/profileringstøy.

Nivå 5   Egen tabell gjelder som kvalifikasjon
Støttebeløp kr. 50 000.- + utstyrspakke som over
Norske mesterskap ute dekkes utenom tildelt budsjett. Innendørs tas av tildelte midler

NM. Jr og UM utendørs og innendørs dekkes etter følgende nøkkel:

NM. Jr
Utøvere som er inne på nivå 2-5 som skissert over, 100% dekning
Utøvere som har klart NM krav dekning klubb/utøver 60/40
Utøvere som har klart kval-krav til jr. NM dekning klubb/utøver 40/60

UM ute
Utøvere som er inne på nivå 2-5 som skissert over, 100% dekning, men 50% tatt av budsjettmidler pr utøver.
Utøvere som er inne på nivå 1 dekning klubb/utøver 60/40
Utøvere som har klart UM krav dekning klubb/utøver 40/60

UM inne har generelt ikke krav, heller ikke terreng UM/NM eller mangekamp UM/NM.
Avhengig av om antallet deltakere høyt/reisen er lang og dyr, er det ønskelig fra styret at vi følger samme dekning som for UM ute.
Deltakelse og dekning må alltid avklares med styret i forkant av påmelding for å få støtte.
Støtte for øvrig til enkelttiltak vurderes fortløpende av styret etter innstilling av hovedtrener.

De økonomiske rammene skal hvert år vurderes og være i tråd med sunn drift av idrettslaget.

Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/15bc6045f72887a4c252440a988fbe1d.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/552342107bff07845ff01cccc48c753a.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/fe8389074b70dbeff0b2f4a7b4f9a984.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/6e9601b5aa22d539b9c1d1f4f5e8b876.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/d292e2363767947ad00b1b6215cf5b07.jpg
Idrettsanlegg i Fana

Kontaktinformasjon

  • Fana IL.
  • Fana Idrettslag, Slåtthaugvegen 144. 5222 Nesttun. Norway
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.