feb 09, 2016

Einar Raas Utviklingsfond

Historien

Einar Raa er en særdeles engasjert friidrettsveteran, og i juni 2011 fikk han tildelt en pris fra Lions Club Fana. På diplomet han fikk står det: «Hedersprisen "Glimt i øge" 2011 tildeles Einar Raa for hans mangeårige og uegennyttige innsats blant barn og unge i Fana. Som trener og inspirator har han tilført idrettsmiljøet positive holdninger og verdier». I tillegg til diplomen fikk han tildelt en sjekk på hele 5.000 kr.

Overrasket og glad bestemte han seg raskt for å gi alle pengene, samt 5.000 kr av egen lomme til friidrettsgruppen i Fana IL, totalt 10.000 kr. Dermed ble opprettelsen av Utviklingsfondet initiert! Friidrettsgruppen satte stor pris på dette overraskende og positive bidraget.

Se forøvrig statuttene for fondet.

Einar håper at flere vil bidra med litt penger slik at fondet kan øke i størrelse, vare lenger og strekke seg til flere. Friidrettsgruppen er takknemlig for alle små og store gaver!

Vi vil på nettsiden publisere navnet på alle som gir en gave.

Fondsstyret

Styret består av 3 personer:
Einar Raa
Marta Rongved Dixon
Fredrik Stuhr

Hvordan gi støtte?

Du kan støtte fondet ved å sette inn penger på følgende konto: 3633.31.90200

Statutter

1. Formål
Einar Raas utviklingsfondskal benyttes til å dele ut idrettsstipendier eller midler til spesielle prosjekter innen friidrettsgruppen i Fana IL. Intensjonen med stipendiene skal være å bidra til stimulering og videreutvikling av friidretten i Fana IL.

2. Størrelse
Det årlige tildelingsbeløpet kan maksimalt utgjøre 20 % av utviklingsfondets midler pr. 1.januar i utdelingsåret.

3. Tildeling
Tildeling av stipendier/midler skjer av styret i utviklingsfondet etter søknad/innstilling. I hovedsak er det styret som innstiller kandidatene/prosjektene. Utdeling av stipendet/midlene skjer ved friidrettsgruppens årsmøte eller andre arrangementer hvor dette faller naturlig inn.

4. Tildelingskriterier
Følgende kriterier skal hovedsakelig legges til grunn ved tildelinger;

 1. Stipender
  Sportslige prestasjoner oppnådd de siste år.
  Engasjement som bidrar positivt til gruppens utvikling innenfor det sosiale og/eller administrative plan.
  Medlem av Fana IL siste to år. Det vektlegges at utvikling av utøveren har skjedd i Fana IL.
  Kombinasjon skole/utdanning/yrkesaktivitet og idrett.
 2. Prosjekter som bidrar til stimulering og videreutvikling av friidretten i Fana IL


5.Styret
Styret består av tre medlemmer som velges på friidrettsgruppens årsmøte. Ved etablering utnevnes et interimsstyre av friidrettsgruppens sittende styre.

6.Regnskap
Fondet skal ha egen bankkonto. Regnskapet skal føres etter idrettens premisser. Regnskapet skal legges frem på gruppens årsmøte.

7.Fondets midler
Fondsstyret og friidrettsgruppens styre skal tilstrebe å tilføre fondet nye midler. Enkeltpersoner eller bedrifter kan også tilføre fondet midler.

8.Opphør
Ved endring av statuttene må dette forelegges styret og Fana IL – Hovedstyret for godkjenning.

                             Fana Stadion 29. august 2011
Einar Raa                   Helge Henning Jacobsen              Fredrik Stuhr

Støttespillere

 1. Einar Raa
 2. Jostein Vindenes
 3. Arild Dag Kjeseth
 4. Lisbeth Solheim
 5. Per Erik Landsvik
 6. Dag Rasmussen
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/6e9601b5aa22d539b9c1d1f4f5e8b876.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/15bc6045f72887a4c252440a988fbe1d.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/fe8389074b70dbeff0b2f4a7b4f9a984.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/d292e2363767947ad00b1b6215cf5b07.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/44da385922824fbf5f7a9cb94b9293b0.jpg
Idrettsanlegg i Fana

Kontaktinformasjon

 • Fana IL.
 • Fana Idrettslag, Slåtthaugvegen 144. 5222 Nesttun. Norway
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.