mar 22, 2018

Vellykket årsmøte i Fana IL

Bjørn Thømt ble gjenvalgt som leder og går inn i sitt ellevte år i vervet for Fana IL. Imponerende innsats og stayerevne for fellesskapet. Det ble også delt ut mange fortjente hederstegn, regnskap, budsjett og en flott årsrapport ble gjennomgått og godkjent. Valgkomitéens innstilling til nytt styre og komitéer ble enstemmig vedtatt. Takk for et godt årsmøte!

Årsrapporten (inkl. korrigeringer etter årsmøtet) kan leses i sin helhet her.

Fana ILs hovedstyre for 2018:
Leder - Bjørn Thømt  - skøyter
Nestleder - Gry Nina Stein - langrenn/skiskyting
Styremedlem - Erik K. Halvorsen - håndball
Styremedlem - Dag Jarle Aksnes - dans
Styremedlem - Nancy Jøssang - skøyter
Varamedlem - Dagfinn Neteland - alpin
Varamedlem - Laila Kjærevik - friidrett

 
Fra venstre: Erik, Gry, Bjørn, Nancy, Dag (Laila og Dagfinn ikke tilstede)

HEDERSTEGN

GULL: Bjørn Thomt (1954) - hovedlag/skøyter
Han ble i 2009 tildelt Hederstegn i Bronse og fikk i 2014 Hederstegn i Sølv for sin innsats. Har sittet som leder i hovedstyret i Fana IL i 10 år og tar gjenvalg på dette årsmøte. Han er med det historisk sett uten sammenligning den som har sittet lengst som leder av Fana IL sitt hovedstyre. Fana IL har under Bjørn sin ledelse hatt en formidabel utvikling og vekst. Det er bygget opp en fast administrasjon og medlemstallet har nå totalt sett passert 5600 medlemmer innenfor de ulike gruppene. Fana IL er med dette ett av de største idrettslagene i Norge og klart det største i Bergensregionen. Innenfor anleggsutvikling har Fana IL i Bjørn sin lederperiode tatt store skritt. Fanahytten er, via Fana IL’s Stiftelse, blitt bygget kraftig ut og fremstår, sammen med et oppgradert område på Totland, som et meget attraktiv tilbud til idrettslagets grupper og medlemmer. Bjørn sto hovedansvarlig for hele omreguleringen av eiendommen i Apeltunvegen og deretter salget av Nesttunhallen med stor gevinst, til glede for Fana IL’s Stiftelse og fremtidig anleggsutvikling i Fana IL. Bjørn sitter som leder av Fana Arena AS, selskapet som er ansvarlig for byggingen av vår nye flerbrukshall på Slåtthaug, med 2 stk håndballbaner, kontorlokaliteter og gode tribunefasiliteter. Byggeprosessen er nå i sluttfasen og Fana Arena vil blir det nye hovedsetet for administrasjonen i Fana IL. På Nesttun idrettsplass er fotballgruppen nye klubbhus og garderobeanlegg endelig ferdigstillet. Bjørn står sentralt i alt som skjer på anleggsfronten og har vært en pådriver både i forhold til kommunale etater, byggeprosessene og finansielle bidragsytere. Bjørn jobber nå utrettelig videre for å få oppført den prosjekterte Is- og flerbrukshallen for folkehelse på Slåtthaug. Sportslig har Fana IL også markert seg sterkt de senere år og styret har under Bjørn sin ledelse klart å balansere topp- og breddeidrett på en god måte. Foruten ledervervet i hovedstyret har Bjørn en rekke verv både innenfor Fana IL og idrettsbevegelsen generelt, både på krets, regional og nasjonalt nivå. Bjørn har en meget stor arbeidskapasitet og legger ned et enormt arbeid til glede for alle som har sitt hjerte i Fana IL og har virkelig bidratt til å gjøre Fana IL til en klubb å være stolt av!

 
Bjørn Thømt

SØLV: Torgeir Strand (1959) - orientering
Han mottok Hederstegn i Bronse i 2005. Torgeir har satt i styret for O-gruppen i periode 2014 til 2017, hvorav som leder i 2017. Han har også hatt styreverv i Hordaland Orienteringskrets i perioden fra 2005 til 2017. I 2010 var han styreleder. I periode fra 2005 til 2017 har Torgeir vært medlem i flere utvalg i Norges orienteringsforbund. For tiden er han medlem i Regelutvalget. Parallelt med dette har han vært sekretær for orienterings-kretsens utvalg for Bergensregionen. Torgeir Strand er en ressursperson i orienteringsmiljøet, både i Fana IL og i Hordaland orienteringskrets. Han har kunnskaper om o-idretten som svært få andre, og dette kommer hele miljøet til gode på grunn av hans entusiasme og aktivt samarbeidende karakter. Han har løftet kompetansenivået til O-gruppen i Fana IL betydelig i de årene han har vært medlem og således må han kunne karakteriseres som et «fyrtårn» utad for o-gruppens kompetanse og aktivitet.

SØLV: Torstein Flesland (1948) - fotball
Han mottok Hederstegn i Bronse i 1985. Torstein er en ekte Fana-gutt og har bidratt i ulike utvalg i veldig mange år. Fra 2011 har Torstein vært medlem av kontrollkomiteen i Fana IL Fotball. Fotballgruppen har hatt en rivende utvikling i disse årene. Torstein har her gjennom sin funksjon i kontrollkomiteen vært en stor bidragsyter for å sikre klubben god økonomistyringen. Han har i denne sammenehng vært fast deltaker på styremøtene i Fana IL Fotball. Utover sine oppgaver i kontrollkomiteen har Torstein, gjennom dugnader, vakt på A-kamper m.v, også bidratt i den øvrige driften av fotballgruppen. Han er svært godt likt av alle han kommer i kontakt med i klubben og er en viktig link inn mot den eldre garde av Fana-medlemmer. Torstein er meget ryddig og hans kompetanse og kjennskap til klubben er veldig viktig for å ivareta historien.

SØLV: Marianne Nummedal (1968) - orientering
Hun mottok Hederstegn i Bronse i 2010. Hun har vært aktiv i orienteringsgruppen i nærmere 20 år og innehatt flere tillitsverv i gruppen. I perioden 2008-2009 satt hun som leder av O-gruppen og fortsatte deretter i styret som gruppen kasserer frem til og med 2012. Etter et par års pause meldte hun seg igjen til tjeneste og har nå satt nye 3 år i O-gruppens styre. Marianne er alltid positiv til å påta seg ansvar både administrativt og innenfor sportslig ledelse. Hun har i tillegg til sine styreverv også erfaring både som leder av rekrutteringskomiteen og treningskomiteen.

SØLV: Sissel Thømt (1956) - skøyter
Hun mottok Hederstegn i Bronse i 2011. Sissel har i mer enn 10 år vært skøytegruppens kontakt mot kommunen og idrettsetaten, for tjenesten med inngangs-betaling og håndtering av omsetning på Slåtthaug. Dette er utført på en pålitelig og etterrettelig måte som bygger tillit hos kommunen på en ordning som er svært fordelaktig for skøytegruppen. Sissel er også revisor for Hordaland Skøytekrets. I tillegg til de administrative oppgaven hun har hatt ansvaret for i en årrekke, har hun fortsatt sitt dugnadsarbeid i skøytegruppen lenge etter at egne barn sluttet som aktive utøvere. Det er verdifullt for gruppen med personer som bidrar på denne måten, både i forhold til kontinuitet og historikk. Sissel sier også alltid ja til å stille som funksjonær på stevner og har vært tidtaker på alle typer stevner fra NM til lokale kveldstevner.

 
Fra venstre: Sissel Thømt, Marianne Nummedal, Torgeir Strand

BRONSE: Espen Samsonsen (1972) - skøyter
Han har vært med i styret i skøytegruppen fra 2011. Her har han hatt styreverv med ulike ansvar fra rekrutter til å lede sportslig utvikling i gruppen, samt reise planlegger og leder for store og små skøyteløpere i mange år. Trofast funksjonær på stevner. Har fulgt trenerstigen til NSF og er nå fullverdig trenere opp til juniornivå. Har stor interesse for skøyter som sport og er alltid på søk etter ny kunnskap for å bli bedre i sitt arbeid for skøytegruppen. Espen har også en evne til å bygge nettverk i skøytemiljøet og har gode kontakter i miljøet over hele landet.har vært med i styret i skøytegruppen fra 2011. Her har han hatt styreverv med ulike ansvar fra rekrutter til å lede sportslig utvikling i gruppen, samt reise planlegger og leder for store og små skøyteløpere i mange år. Trofast funksjonær på stevner. Har fulgt trenerstigen til NSF og er nå fullverdig trenere opp til juniornivå. Har stor interesse for skøyter som sport og er alltid på søk etter ny kunnskap for å bli bedre i sitt arbeid for skøytegruppen. Espen har også en evne til å bygge nettverk i skøytemiljøet og har gode kontakter i miljøet over hele landet.

BRONSE: Glenn Magne Kristensen (1959) - skøyter
Han har vært med i styret for skøytegruppen fra 2012. Glenn har vært kasserer i hele perioden og har fulgt økonomien fra en start med minus til at skøytegruppen har kunnet legge opp en god reservere. Økonomien i skøytegruppen har mange fasetter som det kreves god fokus og en god del timer for å holde kontroll på. Det er reiser nesten hver helg i vinterhalvåret som krever tett oppfølging. Glenn er en ekte sportsentusiast og har også ofte gode forslag til hva som bør fokuseres på sprtslig for å fremme en god utvikling i gruppen. Glenn er også en av våre trofaste funksjonærer, uansett vær.

BRONSE: Tom Bøe (1960) - fotball
Han har vært i kontrollkomiteen i Fana IL Fotball helt siden 2007. I alle disse årene har Tom vært en god medspiller og sparringspartner for styret og administrasjonen. Fana IL Fotball har hatt en rivende utvikling de siste 10 årene, men hele veien hatt en sunn og god økonomi. I denne sammeneheng har Tom gjennom sin funksjon i kontrollkomiteen vært en stor bidragsyter inn mot klubbens gode økonomistyringen. Han har som medlem i kontrollkomiteen vært fast deltaker på styremøtene i Fana IL Fotball i alle disse årene. I tillegg til sine oppgaver i kontrollkomiteen har Tom også bidratt i den øvrige driften av Fana IL Fotball. Her kan nevnes dugnader ved inntektsbringende tiltak, gjennomføring av turneringer, hyttevakter med mer. Han er en person som er svært godt likt av både styremedlemmer, administrasjon og andre medlemmer som han kommer i kontakt med.

BRONSE: Torill Lie (1968) - fotball
Hun har i 8 år vært delaktig i Fana IL Fotball og bidratt i ulike sammenhenger. Torill ble valgt inn i Fana IL Fotball sitt styre i 2013 og ble i 2017 valgt til nestleder i styret. Torill har som styremedlem vært en ressursperson og aktiv deltatt i klubbens markedsgruppe og senest vært styrets ansvarlige i kvalitetsklubbprosjektet. Torill har tatt flere av Fotballforbundets lederkurs de siste årene og har vært en av klubbens representanter på Norges Fotballforbunds ting. Torill en person som bidrar også utenfor det tradisjonelle styrearbeidet. Hun er alltid positiv og stiller opp enten det er cuper, hjemmekamper, hyttevakter, klubbens dag eller andre dugnader som er viktig for å få hjulene til å gå rundt i klubben.

BRONSE: Britt Dyngeland (1968) - sykkel
Hun startet sitt arbeid med sykkel under NM i 2008, hvor hun hadde ansvar for alt salg under mesterskapet og Brit sitt engasjement har siden vært utrettelig. Hun har nå sittet seks år i styret og går nå på sitt syvende år. Britt har hatt ansvar for bl.a foreldregruppen. Britt er veldig sentral i planlegging og gjennomføring av reiser for sykkelgruppens ryttere. Hun overlater lite til tilfeldigheter, hvilket betyr at andre kan komme til dekket bord. Hun kjennetegnes av sterk rettferdighetssans og engasjerer seg spesielt for å integrere nye ryttere i miljøet. Hun har en egen evne til å mobilisere til dugnadsarbeid og dette har i flere år vært avgjørende for gruppens økonomi.

BRONSE: Christian Moe (1971) - sykkel
Han ble valgt som leder for sykkelgruppen i 2014. Han ble på årsmøte i sykkel valgt for sitt femte år. Ingen oppgaver er hverken for store eller små for Christian. Han startet tidlig med å fokusere på samarbeid med andre grupper i Fana IL og dette har gradvis gitt et bredere treningstilbud for ryttere i klubben. Christian er fokusert på å bidra til utvikling, både av treningsarbeidet og i gjennomføring av sykkelritt. Sykkelgruppen har som en konsekvens av Christian sin innsats som leder, hatt en jevn vekst i rekrutteringen av nye utøvere. Satsing på trenerkompetanse har også vært sentral i denne perioden og klubben har nå ansatt trener.

BRONSE: Trond Kjetil Lefdal (1971) - langrenn/skiskyting
Han har siden 2014 vært leder i langrenn - og skiskytingsgruppen. I 2017 ble han også valgt inn som leder i langrennskomiteen i Hordaland skikrets. Trond legger ned en stor og ekstraordinær innsats for langrenn- og skiskyttergruppen og er en person som kjennetegnes med stor ryddighet, effektivitet og gjennomføringsevne. Han har en sunn holdning til helheten i det arbeidet som trengs. Trond er en god motivator og er opptatt av å få frem det best i utøverne, uansett nivå. Han lytter til andre, er løsningsorientert og handlekraftig. I tillegg er han flink til å involvere og delegere arbeidsoppgaver til ressurspersoner i gruppen der det er naturlig.

BRONSE: Bård Sæterås (1973) - alpin
Han kom inn i styret i alpingruppen i 2012. Siden 2013 har han vært leder i gruppen. Gjennom flere år har også han vært leder av alpinkomiteen i Hordaland skikrets. Han er nå også styremedlem i kretsen. I tillegg sitter han også i valgkomiteen i Norges Skiforbund – alpint. Bård er genuint interessert i alpin sport og er å betrakte som en ekte alpin nerd. Han er en engasjert og dedikert leder, som ikke er redd for å legge store oppgaver på seg selv. Ingen oppgaver er for store og ingen er for små. Bård er en praktiker som også er god på tekniske løsninger.

 
Fra venstre: Espen Samsonsen, Glenn Magne Kristensen, Christian Moe, Trond Lefdal

 
Dyktige referenter fra turn og friidrett: Kari Eidsheim og Marta Rongved Dixon

 

Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/6e9601b5aa22d539b9c1d1f4f5e8b876.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/44da385922824fbf5f7a9cb94b9293b0.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/552342107bff07845ff01cccc48c753a.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/15bc6045f72887a4c252440a988fbe1d.jpg
Idrettsanlegg i Fana
cache/resized/fe8389074b70dbeff0b2f4a7b4f9a984.jpg
Idrettsanlegg i Fana

Kontaktinformasjon

  • Fana IL.
  • Fana Idrettslag, Slåtthaugvegen 144. 5222 Nesttun. Norway
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.